Vrakkart

Kart over dykkemål i Trøndelag

Blått = Skibsvrak fra utenfor krigen
Rødt = Tyske vrak
Grønt = Allierte vrak