Spøkelsesfiske

Spøkelsesfiske er betegnelsen på fisk eller bunndyr som blir fanget i fiskeredskap som ligger igjen i havet. Vi har spesialisert oss på å ta opp garn som sitter fast i vrak og lignende, på dybder helt ned til 60 meter.


Fiskeridirektoratet har mer informasjon om utfordringen med tapte fiskeredskap.

Alle fritidsfiskere kan melde tap og funn i appen

Det finns lite kunnskap om tap av fiskeredskap i fritidsfisket. Skjult utnytting ved såkalt «spøkelsesfiske» er noe vi ikke ønsker. Ved å rapportere om tapt redskap, kan du bidra til å øke kunnskapen om mengde, årsak og geografisk fordeling. Dette vil igjen kunne bidra til at det kan utvikles løsninger og settes i verk tiltak som kan redusere den skjulte utnyttingen. 

Med appen kan du melde i fra om du mister utstyr og du kan se hvor andre har mistet noe. Om du finner redskap som andre har mistet melder du også om dette i appen. Alle som har mistet fiskeredskap i fritidsfisket skal melde om tapt redskap. Husk at du må fylle ut alle felt for å få sendt inn skjemaet i appen.