Målestasjonene

Vi dokumenterer endringer under vann
Vi kartlegger og registrerer endringer i det akvatiske miljøet for å dokumentere endringer over tid og gjennom dette danne en «grunnlinje», eller «baseline». Hvis man ikke samler data over tid, så vil man aldri få med seg forandringene.

Vi har 4 målestasjoner i Trondheimsfjorden der vi følger med og dokumenterer endringer over tid. Det dokumenteres med bilder og måling av temperatur (dataloggere) på to av stasjonene der det vokser koraller.
På de to andre har vi et flyvrak og noen hummerhus.

Datasettene er tilgjengelig hos Project Baseline i USA, og du må gjerne ta en kikk. Vi prøver å holde dem oppdaterte med bilder og temperatur når vi er ute og dykker på stasjonene.

Trykk på bildet for å komme til databasen.

Koraller
På to av målestasjonene følger vi med på noen koraller, nærmere bestemt sjøbusk, vitenskapelig navn Paramuricea placomus (Linnaeus, 1758). Sjøbusk er en art i orden hornkoraller. Den buskformete, tett forgrenete kolonien er ofte oransjegul av farge og blir opptil 1 meter høy. Vi følger med tilstanden til sjøbuskene, og det ser ut som at den har forverret seg de 10 siste årene på en av stasjonene.

Hummerhus
I 2016 støpte og plasserte vi ut 35 hummerhus langs Trondheimsfjorden i et forsøk på å hjelpe den rødelistede hummeren.

Vrak
Det finnes mange spennende båt og flyvrak rundt om i fjorden. På en av målestasjonene ligger det en Heinkel HE 115 (sjøfly) fra andre verdenskrig. Her har vi fulgt med før og etter tildekning av kalkstein, for å se hvordan svampene takler finstøv. I dag er alle svampene borte.

Trykk på bildet for å komme til vrakkartet