Fritidsfiske Appen

Alle fritidsfiskarar kan melde tap og funn i appen

Det finns lite kunnskap om tap av fiskereiskap i fritidsfisket. Skjult utnytting ved såkalla «spøkelsesfiske» er noko vi ikkje ynskjer. Ved å rapportere om tapt reiskap, kan du bidra til å auke kunnskapen om mengde, årsak og geografisk fordeling. Dette vil igjen kunne bidra til at det kan utviklast løysingar og settast i verk tiltak som kan redusere den skjulte utnyttinga. 

Med appen kan du melde frå om du misser utstyr og du kan sjå kor andre har mista noko. Om du finn reiskap som andre har mista melder du også dette i appen. Alle som har mista fiskereiskap i fritidsfisket skal melde tapt reiskap. Hugs at du må fylle ut alle felt for å få sendt inn skjemaet i appen.