Nytt og utbedret fylleanlegg for Trimix på Havsport.

Hos Havsport dykkesenter i Kjøpmannsgata 41 finner du vår gaskaskade bestående av 4 flasker helium og 4 flasker oksygen som er koblet opp mot et fyllepanel.

Slik fungerer anlegget

Helium og oksygenflaskene er koblet sammen med tilbakeløpsventiler for å hindre feilfylling.
Det er montert tilbakeløpsventil mellom oksygen og helium på panelet.
På panelet viser de små manometrene trykket fra gassflaskene og det store manometeret og digital manometeret viser fylletrykk.
Oksygen kommer inn på høyre side og helium venstre.
Panelet har 2 utganger med DIN 200 bar (det er ikke mulig å fylle på 300 bars dykkeflasker).

Slik fyller du

1. Begynn med helium og sjekk om alle helium/oksygen flaskene og nåleventilene på panelet er stengt.
2. Koble til 1 eller 2 dykkeflasker og åpne kran på dykkeflaske og vipp fylleventil ned.
(fylleventil er nederst på fyllepanelet).
3. Les av flasketrykk fra det største manometeret eller digitalmanometetet som viser starttrykk
(viser 0 om dykkeflaskene er tomme).
4. Finn Heliumflasken med lavest trykk og åpne
(alle gassflaskene skal være nummeret fra 1-4 der 1 har minst trykk og 4 har mest).
5. Åpne og juster nåleventil på venstre side til ønsket flow.
6. Når trykket mellom gassflaske og dykkeflaske er utlignet skal gassflaske stenges.
7. Les av trykk på det lille manometeret og skriv ned trykk på baksiden av nummerplaten som henger på gassflasken .
8. Åpne heliumflaske som er nummerert med tallet 2.
9. Følg prosedyren fram til flaske 4.
10. Ved oppnådd heliumtrykk, steng alle heliumflaskene og nåleventil.
11. Åpne oksygenflaske 1-4.
12. Åpne og juster nåleventil på høyre side til ønsket flow.
13. Når trykket mellom oksygenflaske og dykkeflaske er utlignet skal oksygenflaske stenges.
14. Les av trykk på det lille manometeret og skriv ned trykk på baksiden av nummerplaten som henger på gassflasken.
15. Åpne oksygenflaske som er nummerert med tallet 2.
16. Følg prosedyren fram til flaske 4.
17. Ved oppnådd oksygentrykk, steng alle oksygenflaskene og nåleventil.
18. Steng kran på dykkeflaske før du vipper fylleventil opp.
19. Kontroller at alle gassflaskene er stengt.
20. Fyll på luft fra kompressor og analyser gassen.
21. Ta frem den røde permen og før fyllelogg.
(Bar He/O2 x flaskestørrelse på dykkeflaske = liter fylt)

Fylleregler

For å fylle må du betale medlemskontingent.
Du må  inneha aktuelt sertifikat for den gassen du blander.
Du må inneha blenderkurs for å blande gass selv.
Det skal alltid føres logg i ditt personlige fylleskjema.
All gass skal analyseres.

Fylleskjema samles inn og faktureres kvartalsvis eller ved større bestillinger av ny gass.
Har du ikke betalt kontingenten kommer denne på samme faktura.