Vi ser nermere på rescunit

Resqunit er en redningsbøye som festes på teiner.
Dersom teinen går tapt vil enheten etter tid løses ut og flyte til overflaten.
Flyteenheten er festet til teinen med et tau.
Teinen kan trekkes opp igjen.

Kom å se resqunit på vår stand under Passion for ocean festivalen 7. September!

Du sparer penger
Vi vil redusere økonomiske tap for hobby- og yrkesfiskere over hele verden. Fiskeredskaper er ofte kostbare. Vårt produkt Resqunit er en elegant løsning til under 200 kr, som minsker sjansen for at dine investeringer går tapt.

Du reduserer forsøpling
Vi vil redusere forsøpling av hav. Fiskeredskaper utgjør store deler av forsøpling til havs, og da spesielt plast og mikroplast. Det gjøres mye frivillig arbeid for å rydde opp i dette. Resqunit vil hindre at fiskeutstyr går tapt

Du bevarer dyrebestand
Med Resqunit ønsker vi å hindre ødeleggelse av bestand og sløsing potensiell mat. Millioner av fisk, krabbe og hummer sulter ihjel i spøkelsesteiner hvert år.

Er der behov for en slik løsning?

Ja! Hele verdens kyststrøk er forsøplet med teiner som fisker i «evighetsfiske», noe som påvirker bestand, miljø og fiskernes lommebok. Både hobby- og yrkesfiskere bærer på et tungt ansvar overfor situasjonen med spøkelsesteiner. Man må fiske på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Hvert år forsvinner mellom 5-10 prosent av alle teiner i hummerfisket. Fisk og skalldyr som setter seg fast i disse slipper sjelden ut igjen, og dyr som dør i teinen tiltrekker seg nye dyr som blir fanget. Slike ”spøkelsesteiner” bidrar til store tap hvert år.

Per 2019 er der registrert 47000 hummerfiskere i Norge. I gjennomsnitt har disse 10 teiner hver, og hver fisker mister minst 1 teine hver sesong. Dette er kun de registrerte hummerfiskerne – så i tillegg kommer krabbefisket. Antall tapte teiner er enormt.

Resqunit skal løse problemet «spøkelsesteiner».