Dykking

Ghostfishing på Texaco brygga

Fredag var vi ute for å sjekke hummerhusene som ble satt ut i 2016.
De fleste var tomme, bortsett fra en der det bodde en krabbe som så ut til å trives godt.
Texacobrygga er også kjent for å være et oppsamlings sted for fiskesluker med sene, noe fiskere setter fast ganske ofte.
Det regnes med at det mistes rund 100 redskaper i året kun utenfor Texaco brygga og disse surrer krabbene seg veldig godt inn i.
Vi brukte derfor store deler av dykket på å rydde opp.